Zarządzanie zespołem

CEL SZKOLENIA:

 • Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem 
 • Poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi Instytucji/Firmy
 • Doskonalenie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • Doskonalenie asertywnej komunikacji 
 • Doskonalenie technik motywacyjnych 
 • Doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 
 • Doskonalenie umiejętności delegowania 
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie 
 • Podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów 

KORZYŚCI:

Po szkoleniu uczestnik:

 • Zna metody i narzędzia skutecznego zarządzania zespołem 
 • Potrafi efektywnie komunikować się z zespołem 
 • Potrafi zastosować metody poprawiające współprace w zespole
 • Potrafi stawiać cele przed zespołem i efektywnie respektować ich realizacje 
 • Potrafi zarządzać czasem własnym oraz zespołu 
 • Potrafi motywować członków zespołu 
 • Potrafi skutecznie delegować i egzekwować zadania
 • Potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty

Zarządzanie zespołem
zakres tematyczny

DZIEŃ I – MODUŁ I 
1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia 

MODUŁ II
2.Zarządzanie zespołem

MODUŁ III
3.Skuteczna komunikacja interpersonalna 

DZIEŃ II MODUŁ IV
4.Motywowanie , wywieranie wpływu

MODUŁ V
5.Efektywność osobista i zespołowa 

MODUŁ VI
6.Aserywność 

DZIEŃ III – MODUŁ VII
7.Delegowanie i egzekwowanie zadań 

MODUŁ VIII
8.Rozwiązywanie konfliktów 

MODUŁ IX
9.Wprowadzenie do zarządzania zmianą

MODUŁ X
10. Case Study

Wszystkie szczegóły szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu  605 150 205 lub mail; piotrtyton@seiro.eu
Zachęcam do kontaktu, zapraszam do współpracy