Akademia Kompetencji Menedżerskich

CELE OGÓLNE SZKOLENIA:

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi 
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich 
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich 
 • Nabycie umiejętności zarządzania zmianą 
 • Nabycie umiejętności asertywnej komunikacji 
 • Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typów osobowościowych 
 • Poznanie strategii przywództwa
 • Kształcenie postawy otwartej na współpracę
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów
 • Doskonalenie umiejętności budowania skutecznych zespołów
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów 

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ UMIELI/WIEDZIELI JAK:

 • Skutecznie zarządzać zespołem 
 • Rozwijać współpracę w zespole
 • Rozpoznać typy osobowości
 • Dostosować komunikacje do odbiorcy
 • Prowadzić skuteczne rozmowy rozwojowe
 • Zastosować nowoczesne narzędzia  do kierowania, motywowania oraz rozwoju pracowników 
 • Dobierać styl kierowania do charakteru zespołu i fazy jego rozwoju
 • Efektywnie udzielać informacji zwrotnej 
 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty 
 • Wykorzystać asertywność do zwiększenia efektywności komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie 
 • Wzbudzić zaangażowanie pracowników
 • Inspirować pracowników do samorozwoju 
 • Pobudzać kreatywność 
 • Efektywnie zarządzać sobą w czasie  
 • Samodzielnie przygotowywać indywidualne plany rozwoju 

AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDZERSKICH
ZAKRES TEMATYCZNY

DZIEŃ I – MODUŁ I 
1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia 

MODUŁ II
2.Zarządzanie zespołem

MODUŁ III
3.Skuteczna komunikacja interpersonalna 

DZIEŃ II MODUŁ IV
4.Motywowanie , wywieranie wpływu

MODUŁ V
5.Efektywność osobista i zespołowa 

MODUŁ VI
6.Aserywność 

DZIEŃ III – MODUŁ VII
7.Delegowanie i egzekwowanie zadań 

MODUŁ VIII
8.Rozwiązywanie konfliktów 

MODUŁ IX
9.Wprowadzenie do zarządzania zmianą

MODUŁ X
10. Case Study

Wszystkie szczegóły szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu  605 150 205 lub mail; piotrtyton@seiro.eu
Zachęcam do kontaktu, zapraszam do współpracy